Om Gustavianska Stiftelsen

Gustavianska stiftelsens styrelse på sju personer utses av kyrkofullmäktige i Norrköping. Lars-Ove Nöjd  är Gustavianska stiftelsens ordförande sen år 2022 och har lång erfarenhet av av arbetet i stiftelsen. De bidrag som stiftelsen ger till föreningslivet medför många kontakter med det omgivande samhället.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och utser en auktoriserad revisor och kyrkofullmäktige en förtroendevald revisor enlig gällande reglemente.

Stiftelsen har sin förvaltning förlagd i S.T Johannes församlingshem Norrköping. Där det också finns goda möjligheter att utnyttja lämpliga lokaler för styrelsens sammanträden. I kyrkans arkiv även en särskild avdelning för stiftelsens senare arkiv. Tidigare delar av stiftelsearkivet förvaras i Norrköpings Stadsarkiv. Den 21 januari 2015 var det exakt 150 år sedan Anders Alreiks bortgång. Boken "En berättelse om Gustavianska Stiftelsen Alreikska Donationen", skriven av Ulf Nersing finns att köpa för 50 kr. Kontakta oss vid intresse.

De båda stiftelsernas nuvarande förmögenhet är i huvudsak placerad i två skogsfastigheter och i värdepapper. Ansvaret för stiftelsens löpande redovisning liksom kapitalförvaltning sköts av Danske Bank enligt upphandlat avtal. Styrelsen är angelägen om en god etik i sina kapitalplaceringar och investerar endast i samhällsnyttiga ändamål och i allt väsentligt enligt samma principer som gäller för Svenska kyrkan på nationell nivå.

Vem kan ansöka?

Stiftelsens och testamentets bestämmelser om ändamål och syfte är ytterst avgörande för alla beslut om utdelning d.v.s. ”främja barnens och ungdomarnas utveckling som motsvarar deras gåvor och fallenhet” samt deras vård och fostran.

Stipendier/bidrag lämnas endast till föreningar/organisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar, som är skrivna inom Norrköpings kommun.

Årliga stependier 

Årliga stipendier (5 st) till elever vid Uppsala universitet och De Geersgymnasiet
(5 st) i Norrköping samt till kommunens samfond för lärares förkovran enligt testamentets bestämmelser.

Stipendium kan även lämnas för ledarutbildning avseende barn-och ungdomsverksamhet på förslag av Norrköpings Idrottsförbund eller Norrköpings föreningsråd. Sådant stipendium skall utgå med samma belopp som fastställts för elev vid De Geersgymnasiet. Nämnda råd och förening förutsätts upplysa sina medlemmar om möjlighet till ledarestipendium.

För fullständiga villkor klicka här

 

Styrelsen

För innevarande mandatperiod (2022-2025) ingår följande ledamöter i Gustavianska stiftelsens styrelse:

  • Lars-Ove Nöjd - ordförande
  • Ilka Mårtensson - vice ordförande
  • Hans Ornefalk - sekreterare
  • Christina Blomqvist - ledamot
  • Ingvar Hansoson - ledamot
  • Jenny Karlström - ledamot
  • Karin Söderqvist

Förra årets beviljade ansökningar

Alreiks testamente

Kommunens samfond för lärares förkovran
Uppsala Universitet stipendier Stipendium enl. Alreiks testamente
De Geergymnasiets stipendier Stipendium enl. Alreiks testamente
Norrköpings Skidklubb - Projekt "Alla på snö"

Gustavianska stiftelsen

Sjöberga - Lägerverksamhet
Östervik - Lägerverksamhet
Breviksstiftelsen - Lägerverksamhet
Stadium Sports Camp - Lägerverksamhet
Assyriska Idrottsföreningen - Nattfotboll
Dyslexiförbundet i Nkp - Uppstart ungdom

Samförvaltningen Gustavianska stiftelsen

Norrköpings Tennisklubb - Alla på grus
KFUM Norrköping - Material till barnverksamhet
Föreningen Omsorgsjul - Hemlösa besök Kolmårdens djurpark
Norrköpings Judoklubb - Tränarutbildningar
Fritidsgården Fästet (F-armén) - Day Camp
Norrköpings Cirkus och Varité - Rekvisita m.m.
Sv Kemistförbundet - Deltagande i Berzeliusdagarna
Norrköpings Badmintonklubb - Renovering av klubblokal
NAIS Handbollsförening - Material till bollekskola
OK Denseln, Skärblacka - Energiförbättrande åtgärder
Basketföreningen Dolphins - Rullbasketstolar

Summa beviljade bidrag (2023)  kr 2 965 000